Bermen

Bijen en insecten zijn belangrijke bestuivers. Ze zijn verantwoordelijk voor 75% van de bestuiving van gewassen. De bijen en insecten vinden de laatste tijd weinig voedsel. Een tekort aan voedsel, het gebruik van pesticiden en klimaatverandering zijn de belangrijkste oorzaken van bijensterfte.

Het voedseltekort kan de gemeente aanpakken. De bermen hebben een belangrijke ecologische waarde die nog onvoldoende benut wordt. In de bermen groeien vaak al heel wat nuttige planten voor dieren. Aan de bermen waar dat zo is, hoeft niets te veranderen. In de ruimtes waar de mogelijkheden er wel zijn, is het een optie om zaadjes te planten. Een kleurrijke berm is immers fijn voor mens en dier.

De gemeente Vorselaar heeft de mogelijke geschikte bermen reeds in kaart gebracht.1 Tijdens een gesprek met de milieuambtenaar sprongen enkele straten meteen in het oog. Het hoekje aan de Vispluk-Berkelheide, de Heirbaan en Sassenhout zouden de meest bruikbare plaatsen zijn om extra voedselbronnen voor de insecten te voorzien.

De beestjes halen hun voedsel uit verschillende planten.2 Er werd een keuze gemaakt voor planten met een lage begroeiing om de veiligheid van de weggebruiker te garanderen.