Info

Projecten Studenten

Thomas More en Vorselaar

Vorselaar staat al lang bekend als een onderwijsgemeente. Met meerdere scholen en meer dan 3.500 leerlingen en leerkrachten is Vorselaar per capita het grootste onderwijsdorp van Vlaanderen. De samenwerking tussen de gemeente en de scholen is natuurlijk van groot belang.

Thomas More heeft in het verleden al vaak samengewerkt met het gemeentebestuur van Vorselaar. Er zijn in het verleden al verschillende projecten bedacht en uitgevoerd. Om in de toekomst de samenwerking te verbeteren is er vanuit de opleiding een nieuw initiatief opgestart: het Triple Traject. Deze projecten zullen verschillende aspecten behandelen. Variërend van natuurbeheer tot mobiliteit.

Triple Traject

Flexibiliteit is een steeds groter wordende vereiste in het werkveld. Het is voor leerkrachten belangrijk om te specialiseren en je expertisegebieden uit te breiden. Daarvoor hebben we gekozen voor drie triples om uit te kiezen. Computational Learning, STEM en Society Based Learning, zijn de drie expertisegebieden waaruit je in fase 2 en 3 van de opleiding kunt kiezen.

In de Triple-trajecten focussen we vooral op innovatief en projectmatig werken. In elke triple spenderen we aandacht aan onderzoek, digitalisering, taal en de verruiming van je blik. Door een gemeenschappelijke didactische aanpak en inhoudelijk diverse aspecten, zorgt elke triple voor een groeiende expertise.

Het einddoel van de Triple-trajecten is om in één semester een extra onderwijsbevoegdheid te verkrijgen. Computational Learning resulteert in een bevoegdheid voor het vak Informatica, Society Based Learning zorgt voor een bevoegdheid voor het vak Project Algemene vakken en bij het traject STEM krijg je een bevoegdheid voor het vak Techniek.

Enkele samenwerkingen

Luc Bellens
Gediplomeerd imker en kweker van mensvriendelijke bijensoorten.
Merellaan 23, 2290 Vorselaar
luc.bellens@outlook.com